US-29
US-29
Stop for double door
 

Stop for double door.